Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Sterke toename ontbossing Amazonegebied

Datum : 17/11/2013
Land : Brazilië

Sterke toename ontbossing Amazonegebied

Ontbossing in het Amazonegebied is de afgelopen periode sterk toegenomen. Uit cijfers van de Braziliaanse regering blijkt dat in de periode van juli 2012 tot juli 2013 28 procent meer regenwoud verdween dan in de twaalf maanden daarvoor.

De toename komt na een periode waarin de ontbossing jaarlijks ongeveer dezelfde omvang had. Volgens de cijfers op basis van satellietbeelden verdween het afgelopen jaar bijna zesduizend vierkante kilometer regenwoud. De natuur moest verdwijnen ten faveure van landbouw en grote infrastructurele werken. Wetenschappers hadden al rekening gehouden met een sterke toename van de ontbossing. Deskundigen zien de groei als een breuk in een positieve trend.

Brazilië brengt elk jaar de ontbossing in kaart als onderdeel van beleid om het verdwijnen van het regenwoud tegen te gaan. Maar veranderingen in de wetten hebben de ontbossing volgens criticasters juist aangewakkerd. Voor landeigenaren is het bijvoorbeeld niet meer duidelijk voor hoeveel bos zij verantwoordelijk zijn. Anderen haasten zich om land rond grote infrastructurele projecten zoals dammen in gebruik te nemen.

Door de hoge grondprijzen is het voor boeren lucratief zo veel mogelijk oerwoud om te zetten in landbouwgrond. De Braziliaanse minister van Milieu, Izabella Teixeira, wees de kritiek van de hand. Volgens haar is er over de lange termijn gezien sprake van een positieve trend.

Bron : AP, De Ware Tijd
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug