Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Suriname krijgt toezegging voor een lening om het onderwijs te verbeteren

Datum : 26/06/2012
Land : Suriname

Suriname krijgt toezegging voor een lening om het onderwijs te verbeteren

Suriname mag 13,7 miljoen dollar lenen bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De lening zal vooral gebruikt worden om de efficiëntie en kwaliteit van het nieuwe basisonderwijs te ondersteunen. Annelle Bellony, de IDB-project-teamleider, heeft in Caribbean Journal  laten weten dat de lening zal bijdragen aan het verbeteren van de leerresultaten in de hoofdvakken Nederlands en Wiskunde, de opleiding van alle circa 5.000 leraren in het Surinaams basisonderwijs opkrikken, de inspanningen om het onderwijs te stroomlijnen ondersteunen en het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën op de scholen verkennen. 

De lening, die inmiddels is goedgekeurd door de IDB, heeft een looptijd van 20 jaar, met een aflossingsvrije periode van vier jaar.  Suriname doet een eigen bijdragen van 750.000 dollar om het onderwijs te verbeteren. Vicepresident Robert Ameerali opende vandaag de Leerboekenbeurs. Volgens hem zijn geld en leermiddelen niet de problemen in het onderwijssysteem, maar gebrek aan coördinatie. De stap die vandaag is gezet, is volgens hemeen van de bouwstenen die ervoor zullen zorgen, dat ze op de gewenste plek terechtkomen. “We moeten nu investeren in de Surinaamse mens en kind”, benadrukte hij.

Shirley Sitaldin, de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, was ook aanwezig bij de opening en sprak uit dat ze hoopt dat alles wat er gedaan zal worden zal bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het lesmateriaal en dat de student centaal komt te staan. ‘‘ Het is de taak van de docent om de studenten te sturen, te begeleiden en naar een steeds hoger niveau te werken waarbij zij straks inderdaad invulling kunnen geven aan een versnelde ontwikkeling van dit land”.  Ze verwacht van de leden van het onderwijskorps, dat ze in de komende dagen samen met hun collega’s gaan kiezen voor de juiste methode en didactiek, zodat studenten probleemloos het vervolgonderwijs kunnen volgen.  “Het creëren van lesinhouden van hoge kwaliteit is van essentieel belang om de potentie van innovatie in ons onderwijs te realiseren”, benadrukte Sitaldin.

Bron : De West
Bookmark and Share


Terug