Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Suriname presenteert duurzaam bosplan op klimaattop

Datum : 12/01/2013
Land : Suriname

Suriname presenteert duurzaam bosplan op klimaattop

Suriname presenteert in maart zijn REDD+ Readiness Preparation Programme aan een commissie van lidlanden van de Wereldbank. In het plan, dat in december is ingediend, staat geformuleerd hoe de bossen worden beheerd. De lidlanden beoordelen of het plan voldoet aan de eisen van de Wereldbank, die middelen ter beschikking stelt voor duurzaam bosbeheer. Het REDD+programma van de Verenigde Naties moet leiden tot vermindering van emissies van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden. Het ondersteunt afzonderlijke nationale en internationale REDD+plannen en REDD+processen, zoals voorbereiding en implementatie.

De conferentie in maart is bedoeld voor de Wereldbank om te praten met alle inheemse en tribale volkeren in het kader van de REDD+richtlijnen van de Wereldbank. De landen krijgen geld uitgekeerd mits ze zich houden aan de minimale standaarden van duurzaam bosbeheer. Ook wordt nagegaan of in dit streven de rechten van de plaatselijke bevolking niet worden geschonden.

Suriname vaardigt zijn eigen vertegenwoordigers af in de personen van Jerrel Pinas (Wereldnatuurfonds) en John Goedschalk (Climate Compatible Development Agency). De Vereniging van Saramaccaanse Gezagdragers en de Vereniging van Inheemse Dorpshoofdheden in Suriname zullen de presentatie bijwonen als vertegenwoordigende toehoorder van traditionele groepen die afhankelijk zijn van de bossen. 

Buurland Guyana heeft de afgelopen jaren voor haar aandeel in de bescherming van het regenwoud US$ 115 miljoen ontvangen van Noorwegen.

Bron : De Ware Tijd
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug