Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Economie & Ondernemen

Toename van buitenlands kapitaal in Latijns Amerika, volgens CEPAL

Datum : 25/10/2012

Toename van buitenlands kapitaal in Latijns Amerika, volgens CEPAL

Multinationals uit ontwikkelde landen investeren vanwege de steeds beperkter wordende groeimogelijkheden in eigen land meer in opkomende economiën, zoals die van Latijns Amerika. Hierdoor nam de economische groei in Latijns Amerika in vergelijking met het voorgaande jaar toe en stegen de buitenlandse investeringen met 8 procent ten opzichte van het jaar ervoor, wat neerkomt op 72.748 miljoen euro, volgens CEPAL.

De toename van het buitenlands kapitaal is grotendeels te verklaren vanwege de stabiliteit en economische dynamiek in de betreffende landen, maar  ook vanwege de stijgende prijzen  kosten van grondstoffen. Hierdoor besluiten bedrijven te investeren in de mijnbouw en in hydrocarbon, wat voornamelijk gebeurd in Zuid-Amerika.

Toch is de economische groei en de toename van buitenlandse investeringen niet in alle landen gelijk. Brazilië, dat beschouwd wordt als een van de belangrijkste landen voor buitenlandse bedrijven, bleef achter met nieuwe investeringen. De buitenlandse investeringen daalden met 2 procent, in vergelijking met andere Latijns-Amerikaanse landen neemt de economische groei daar het minst toe. Ook in Mexico daalde, ondanks de voorspelde economische groei, het aantal buitenlandse investeringen. De aanhoudende problemen rondom drugshandel zijn daar een directe oorzaak van.

Vooral in Chili, Peru, Colombia, Argentinië en de Dominicaanse Republiek zijn buitenlandse investeringen fors toegenomen, waardoor het algemene resultaat voor Latijns Amerika zeer positief uitpakt. Het zal niet verwonderen dat de meeste gebieden waar de investeringen toenamen, een openmarkt politiek hebben. In Chili namen de buitenlandse investeringen in het eerste deel van 2012 met 80 procent toe, in Colombia met 18 procent en in Peru met 31 procent.

Opvallend zijn de toegenomen investeringen in Argentinië. Die zijn niet te verklaren vanuit een toegenomen aantal nieuwe buitenlandse investeerders, maar hebben te maken met een protectionistische maatregel van president Cristina Fernández. De wet verplicht buitenlandse bedrijven om opbrengsten die ze in Argentinië hebben verworven te herinvesteren in de Argentijnse markt. Hierdoor nam het buitenlands kapitaal toe, maar er worden op de lange termijn geen nieuwe investeerders aangetrokken. 

Ook de buitenlandse investeringen van Latijns-Amerikaanse bedrijven namen fors toe. Vooral Mexicaanse en Chileense bedrijven richtten nieuwe bedrijven op buiten hun grenzen. De investeringen door Latijns-Amerikaanse bedrijven namen met 129 procent toe, wat een totaal van 16.228 miljoen euro opleverde. 

 

 

Bron : El País
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug