Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Economie & Ondernemen

Top Mercosur over handel, energie en mensenrechten

Datum : 21/12/2015
Land : Paraguay

Top Mercosur over handel, energie en mensenrechten

De Paraguayaanse minister van Buitenlandse Zaken, Eladio Loizaga, heeft een aantal thema’s genoemd die aan de orde zullen komen op de presidentiële top van de Mercosur. Alle presidenten van de lidstaten hebben hun komst bevestigd; alleen president Maduro van Venezuela blijft thuis.

Op de agenda zullen handel, mensenrechten, onderhandelingen met de Europese Unie, de Pacifische Alliantie en energie-integratie staan. Dit laatste is een gevoelig punt voor Paraguay; het land heeft een groot overschot, maar is gebonden aan leverings – en prijsvoorwaarden die door buurlanden Brazilië en Argentinië zijn opgesteld. 

“We moeten op meerdere gebieden samenwerken en een begin maken met een proces van actie en integratie op energiegebied. We moeten sommige statuten van de Mercosur veranderen, daar zijn alle ministers het over eens”, aldus Loizaga. Ook op de agenda staan contacten en toenadering tot de Pacifische Alliantie, zei Loizaga, want “we moeten handeldrijven met de hele wereld en we kunnen niet angstig zijn voor succesvolle experimenten.” 

De minister zei dat tijdens de voorbereidende besprekingen voor de top “we ons allemaal achter de akkoorden over mensenrechten en de onbeperkte naleving van het humanitair recht stellen.” Hij voegde eraan toe dat de Mercosur overweegt een mensenrechtenkantoor op te richten dat de naleving van de mensenrechten zal controleren “overwegend in lijn met de Verenigde Naties en andere organisaties op dit terrein.” Ook noemde Loizaga de volledige steun van de Mercosur aan het vredesproces in Colombia. “We zijn klaar om te helpen, zoals we steeds zijn geweest.”  
Tenslotte bevestigde Loizaga dat de Venezolaanse regering had aangegeven dat president Maduro de top niet zal bijwonen wegens een volle agenda.

Bron : Mercopress
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug