Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Tweede Kamer worstelt met Curaçaose Isla raffinaderij

Datum : 14/10/2014
Land : Curaçao

Tweede Kamer worstelt met Curaçaose Isla raffinaderij

De financiële regeling die minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) van Defensie heeft getroffen om naar Curaçao uitgezonden militairen in staat te stellen naar wijken in Willemstad te verhuizen die niet onder de rook van de Isla raffinaderij liggen, heeft een nieuwe dimensie toegevoegd aan het debat dat Den Haag al tien jaar voert.

Het was minister Thom de Graaf (D66) van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties die in 2004 fel op de huid werd gezeten door met name de fracties van GroenLinks en de SP om in actie te komen tegen de ongebreidelde uitstoot van giftige stoffen van de raffinaderij. Die partijen zagen een Haagse verantwoordelijkheid vanwege de waarborgfunctie in het Statuut én het gegeven dat het een Nederlands bedrijf  (Shell) is geweest dat de Curaçaose overheid in 1985 voor één gulden met de smeerboel heeft opgezadeld.

Net als zijn zeven opvolgers na hem zouden doen, wees De Graaf erop dat de raffinaderij een aangelegenheid van het autonome land (toen nog) de Nederlandse Antillen was. De bewindsman voegde er openhartig aan toe huiverig te zijn voor eventuele consequenties van een al te grote bemoeienis die mogelijkerwijs als een schuldbekentenis kon worden uitgelegd met financiële claims tot gevolg. Na De Graaf zongen Pechtold, Nicolaï, Remkes, Bijleveld, Donner en Spies en nu Plasterk het liedje na: milieu en volksgezondheid zijn een autonome aangelegenheid van de landen en beslist geen zaak van het Koninkrijk.

Maar, nu het Isla-probleem is overgewaaid naar de burelen van minister Hennis ligt de kwestie opeens een stuk gevoeliger. De militaire vakbond sloeg vorig jaar alarm over de gezondheidsrisico’s die defensiemedewerkers en hun gezinnen die in de buurt van de raffinaderij zijn gehuisvest zouden lopen. De bewindsvrouwe werd niet op haar politieke verantwoordelijkheid aangesproken, maar als werkgever. Hennis reageerde adequaat: zij deed de vakbond de belofte om in samenspraak met de Curaçaose regering gericht – en door haar betaald – onderzoek te doen naar de mate van vervuiling en bood een verhuiskostenvergoeding aan militairen die de uitkomst van dat onderzoek niet willen afwachten.

‘Defensie evacueert personeel’, luidden krantenkoppen in Nederland. ‘Giftige rook is wel een probleem voor ons defensiepersoneel, maar niet voor de mensen op het eiland’, wierp Tweede Kamerlid Wassila Hachchi (D66) Plasterk voor de voeten bij de behandeling van de begroting voor Koninkrijksrelaties. Die begreep dit keer niet te kunnen volstaan met de standaardreactie, al opende hij daar wel mee: ‘De Isla is een landsaangelegenheid, maar we kaarten het wel regelmatig aan. Er is een plan van actie van de kant van de regering daar, met verschillende scenario’s, en dat wordt met de Staten opgepakt. We kunnen dus niet zeggen dat men daar het probleem niet ziet. Het is overigens natuurlijk wel een worsteling, dat zie ik ook wel, omdat die raffinaderij van belang is voor de economie van het land, terwijl de milieuomstandigheden daar niet altijd gezond zijn.’

Lees hier meer nieuws over Isla.

Bron : Federico Besamusca
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug