Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Uitdagingen wachten nieuwe president van Colombia

Datum : 08/08/2018
Land : Colombia

Uitdagingen wachten nieuwe president van Colombia

Dinsdag is Iván Duque geïnstalleerd als nieuwe president van Colombia. De jonge politicus (42 jaar), die zichzelf definieert als een liberaal van het centrum, werd in juni gekozen en staat voor een aantal grote uitdagingen. Misschien wel de grootste is het vinden van een oplossing voor de verdeeldheid in de Colombiaanse samenleving sinds zijn voorganger Juan Manuel Santos vrede sloot met de ex-guerrillabeweging Farc. Daarnaast moeten de ongelijkheid, de corruptie en de onveiligheid worden aangepakt. 

De nieuwe president en zijn partij, Democratisch Centrum, waren van meet af aan tegen de vredesonderhandelingen, en de meest radicale aanhangers van de partij verklaarden dat als zij aan de macht zouden komen de overeenkomst versnipperd zou worden. Iván Duque slaat een gematigder toon aan, maar wil de afspraken wel “hervormen”. Het is echter nog niet helemaal duidelijk hoe en of hem dit gaat lukken want hoewel zijn partij de meerderheid in het parlement heeft zal hij andere partijen op zijn hand moeten krijgen. 

Een andere kwestie waarbij Duque zal moeten besluiten of hij de partijlijn volgt of zijn eigen weg gaat is de dialoog met de tweede grote guerrillabeweging van Colombia, het Leger van Nationale Bevrijding (ELN). Voorganger Santos was niet in staat een staakt het vuren te bewerkstellingen, en Duque eist dat de ELN “alle criminele activiteiten staakt en zich onder internationaal toezicht stelt,” voordat hij de onderhandelingen wil voortzetten.

Het einde van de oorlog met de FARC heeft het aantal moorden in Colombia met maar liefst 90 procent doen verminderen, maar heeft tegelijkertijd tot een ander probleem geleid. De afgelopen twee jaar zijn honderden volksleiders vermoord in gebieden waar door het vertrek van de FARC een machtsvacuüm is ontstaan. Verschillende gewapende groepen zijn in het gat gesprongen en strijden om de macht, met name langs de kust van de Stille Oceaan en in de grensgebieden met Venezuela en Ecuador. In deze regio’s blijft de bevolking slachtoffer van gedwongen verhuizingen, geweld en de angst door gewapende bendes gerekruteerd te worden.

Duque vergelijkt zichzelf graag met enkele andere nieuwe en relatief jonge presidenten, zoals Justin Trudeau in Canada en Emmanuel Macron in Frankrijk. Hij wil het ambtenarenapparaat afslanken om zo “meer te doen met minder”. Maar de mijnbouw en olieproductie worden voortgezet. Verder streeft hij naar een land van eigenaren en heeft verklaard het kopen van huizen te zullen stimuleren.

Een van de meest omstreden beloftes tijdens zijn campagne was het totaal verbieden van drugsbezit voor eigen gebruik. “Onze drugsbestrijdingsagenda is niet gericht tegen de verslaafden; we willen hen juist helpen om van hun verslaving af te komen. Daarom zullen we drugs van consumenten afpakken, en de dealers gevangen zetten.” Ook het verbouwen en de productie van drugs zal streng worden aangepakt.

Bron : El País
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug