Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Uitspraak in grensgeschil tussen Colombia en Nicaragua

Datum : 20/11/2012
Land : Nicaragua

Uitspraak in grensgeschil tussen Colombia en Nicaragua

Het Internationaal Hof van Justitie heeft een uitspraak gedaan in het geschil tussen Colombia en Nicaragua. Het hof heeft de eilandjes in het Caribisch Gebied toegewezen aan Colombia en heeft daarmee de vordering van Nicaragua afgewezen. Tegelijkertijd heeft de rechtbank nieuwe maritieme grenzen bepaald, waarbij het Nicaraguaanse gebied is uitgebreid. Hierdoor heeft Nicaragua potentieel meer toegang tot visgronden en de gerapporteerde onderzeese olie- en gasreserves.

Colombia en Nicaragua leefden al jaren op gespannen voet over hun grensgeschil, waarbij de spanningen periodiek oplaaiden. Volgens het Internationaal Gerechtshof, de hoogste rechtbank van de Verenigde Naties, zijn de eilandjes van Roncador, Quitasueno, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Cayo Bolivar en Alburquerque van Colombia.

De rechtbank stelde ook nieuwe grenzen waarbij Colombia de controle krijgt over het water en de zeebodem rond de eilanden en eilandgebieden. Maar de nieuwe demarcatielijn geeft Nicaragua ook meer zeegebied. "De rechtbank stemt ermee in dat het bereiken van een billijke oplossing een lijn van afbakening vereist, zodat de partijen hun maritieme rechten behouden op een voor beide partijen evenwichtige wijze," zei voorzitter van de rechtbank, Peter Tomka.

De langlopende zaak lag vanaf 2001, toen Nicaragua voor het eerst zijn vordering indiende, bij het Internationaal Gerechtshof. Maar het geschil bestaat al sinds het begin van de negentiende eeuw, toen de landen van Latijns Amerika onafhankelijk werden van Spanje. Nicaragua en Colombia ondertekenden in 1928 een verdrag om de grens en de soevereiniteit van de eilanden in het Caribisch Gebied af te wikkelen. In 1980 verklaarde de Sandinistische regering van Nicaragua de overeenkomst ongeldig, omdat het onder druk van de Verenigde Staten zou zijn ondertekend.  Het Internationaal Tribunaal oordeelde in 2007 dat het verdrag geldig was en dat de soevereiniteit van de drie eilanden, San Andres, Providencia en Santa Catalina, aan Colombia toebehoort..

De archipel ligt ongeveer 775 kilometer van de Colombiaanse kust en 230 kilometer van Nicaragua. De uitspraak van het hof is bindend en heeft geen invloed op de maritieme grenzen van Costa Rica en Honduras.

Bron : BBC World News, Starnieuws
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug