Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Onderzoek & Wetenschap

Veel kinderen in Argentijnse steden ondervoed

Datum : 12/09/2011
Land : Argentinië

Veel kinderen in Argentijnse steden ondervoed

Drie op de tien kinderen uit de stedelijke onderklasse in Argentinië lijden honger door een gebrek aan inkomen van de ouders of verzorgers. Dit blijkt uit het jaarlijkse bevolkingsonderzoek van de Katholieke Universiteit Argentinië (UCA). De studie toont aan dat hoe groter de stad is, hoe slechter de leefomstandigheden zijn voor kinderen uit de sociale onderklasse. Daarnaast stelt het rapport dat naarmate de sociale positie afneemt, de kans op ondervoeding toeneemt, maar die kans wordt nog eens vergroot door de woonplaats. Tegenover ieder ondervoed kind uit een legale woonwijk, staan twintig ondervoede kinderen in illegaal opgerichte woonwijken.

In het onderzoek werden de leden van 5700 huishoudens in achttien steden geïnterviewd. Onderwerpen waren onder andere voeding, gezondheid, woonsituatie en woonomgeving. De agglomeratie Buenos Aires kwam als slechtste stad naar voren, gevolgd door Córdoba, Tucumán en Mendoza.

Bron : La Nación
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug