Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Veiligheidsraad beslist over vredesmissie Haïti

Datum : 26/06/2019
Land : Haïti

Veiligheidsraad beslist over vredesmissie Haïti

Het is al een jaar onrustig in Haïti. Het land wordt geteisterd door een politieke crisis terwijl het tevens met toenemende economische problemen kampt. Zo is de gourde, de nationale munt, sterk in waarde gedaald. Betaalde je een jaar geleden 77 gourdes voor een euro, nu zijn dat 105 gourdes. Voor een land als Haïti, sterk afhankelijk van import, betekent dit dat veel dagelijkse producten voor de meeste mensen onbetaalbaar worden.

Gisteren besprak de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties het voorstel voor de vervanging van de laatste Vredesmissie in Haïti, MINUJUSTH, die in oktober zal vertrekken. Daarmee komt er een eind aan vijftien jaar ononderbroken aanwezigheid van VN-soldaten in het land. MINUJUSTH zal vervangen worden door BINUH (United Nations Integrated Office in Haiti), een bureau dat als voornaamste taak zal hebben het adviseren van de Haïtiaanse regering rond het creëren van politieke stabiliteit en good governance door middel van een nationale dialoog.

In tegenstelling tot besprekingen van de situatie in Haïti in het verleden had de Veiligheidsraad dit maal nog geen half uur nodig om tot een besluit te komen. De vertegenwoordiger van de Verenigde Staten sprak van een “historisch moment”, en ook de nieuw benoemde Haïtiaanse vertegenwoordiger Patrick Saint-Hilaire was tevreden met het besluit.

Anderen waren kritischer, zoals de Duitse vaste vertegenwoordiger in de raad die zijn teleurstelling uitsprak over het ontbreken van aandacht voor klimaatverandering in de taakstelling van BINUH. “Haïti is een van de meest kwetsbare landen in de wereld wat betreft de effecten van klimaatverandering”, zei Christoph Heusgen, die verder opmerkte dat voor het eerst sinds 2004 geen melding gemaakt werd van de klimaatproblemen. “De effecten van klimaatverandering vormen een verdere bedreiging van de stabiliteit in het land, wanneer er nieuwe conflicten ontstaan rond afnemende hulpbronnen en zullen de pogingen tot vredesopbouw ondermijnen.” Saint-Hilaire gaf toe dat Haïti’s kwetsbaarheid ten opzichte van natuurrampen en klimaatverandering groot is: “we zijn bang voor het uitbreken van voedselrellen.”

Twee weken geleden wees Colette Lespinasse, mensenrechtenactiviste in Haïti, er al op dat de milieuproblemen veel te weinig aandacht krijgen, terwijl het voor de voedselproductie van levensbelang is dat regering, politici én demonstranten dit tot de hoogste prioriteit maken. Met de aanvang van het orkaanseizoen deze maand neemt de kans op overstromingen en aardverschuivingen toe. Terwijl dorpen kans lopen door het water verzwolgen te worden is er gebrek aan drinkwater in het land. Zoals een volksliedje zegt: Se ak goj seche, n ape neye (we verdrinken met een verdroogde keel). Milieu en klimaat zijn te belangrijk om te negeren.

Bron : Miami Herald, UN Security Council, Coordination Europe-Haïti
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug