Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Venezuela: twee presidenten

Datum : 24/01/2019
Land : Venezuela

Venezuela: twee presidenten

Sinds woensdag 24 januari heeft Venezuela twee presidenten: Nicolás Maduro, die op 10 januari aan zijn tweede termijn is begonnen en Juan Guaidó, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president.

Na de beëdiging van Nicolás Maduro voor een tweede termijn als president van Venezuela , sloeg de vlam in de pan. De oppositie laaide weer op, wellicht gesteund doordat een groot aantal Latijns-Amerikaanse landen, de Verenigde Staten en de Europese Unie het presidentschap van Maduro niet erkennen. Dit omdat de verkiezingen in mei vorig jaar niet eerlijk zijn verlopen.

Afgelopen woensdag trokken tienduizenden tegenstanders van Maduro de straat op in massale demonstraties. Ze betuigden hun steun aan Juan Guaidó, de 35 jarige voorzitter van het Venezolaanse parlement, waar de oppositie in de meerderheid is. Dat is de reden dat het parlement door Maduro buiten spel is gezet en vervangen door een Grondwetgevende Vergadering waarin zijn aanhangers het voor het zeggen hebben.

Guaidó zei “de nationale uitvoerende macht te aanvaarden als waarnemend president” en hij beloofde om een overgangsregering te leiden en vrije verkiezingen te houden. Hij citeerde de artikelen 233 en 333 van de grondwet, die het hoofd van het parlement in staat stellen om interim-president te worden in afwezigheid van een legitieme president.

Guaidó deed een beroep op de strijdkrachten om de regering van Maduro ontrouw te worden en aan de kant van de oppositie te komen. Hij beloofde amnestie aan militairen die willen meewerken aan het herstel van de democratie. Maduro, die zijn aanhangers toesprak voor het paleis in Miraflores, sprak van een door de VS gesteunde coup en zei dat de militairen bereid zijn te sterven voor het vaderland, het Bolivariaanse Venezuela.

Reacties

President Donald Trump erkende direct Guaidó als interim-president. In een ogenschijnlijk  gecoördineerde verklaring beschreef hij het leiderschap van Maduro als "onwettig", en voegde eraan toe: "De bevolking van Venezuela heeft zich dapper uitgesproken tegen Maduro en zijn regime en eist vrijheid en de rechtsstaat." Hij waarschuwde Maduro dat strengere sancties konden worden opgelegd. Tegen journalisten zei hij geen militaire acties te overwegen, hij zei wel dat "alle opties op tafel liggen".  Maduro heeft na de reactie van Trump de betrekkingen met de VS verbroken. Hij gaf de Amerikaanse diplomaten 72 uur om het land te verlaten, maar de VS zeiden dat de "voormalige president" niet langer de autoriteit had om hen te bevelen.

Zeven Zuid-Amerikaanse landen -  Brazilië, Colombia, Chili, Peru, Ecuador, Argentinië en Paraguay -  hebben ook Guaidó erkend als de legitieme president. Net als Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras en Panama. Dat deden ook Canada en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). De EU roept op tot nieuwe verkiezingen. Langdurige linkse bondgenoten Bolivia, Cuba, Nicaragua en El Salvador waren de enige landen in de regio die expliciet steun betuigden aan Maduro. Rusland bekritiseerde degenen in de internationale gemeenschap die "op zoek zijn naar een verandering in de macht" en zei dat elke Amerikaanse militaire interventie "catastrofaal" zou zijn. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan tweette: "Mijn broer Maduro, blijf staan, we staan voor je klaar.”

Mexico en Uruguay

Mexico zei bij monde van de nieuwe president Lopez Obrador geen partij te kiezen en niet de soevereiniteit van Venezuela te zullen schenden. Ook Uruguay, dat met Mexico samenwerkte, zei dat het de gebeurtenissen nauwlettend volgde en riep alle betrokken partijen, binnen en buiten Venezuela, op om de spanningen te verminderen en een escalatie van geweld te voorkomen. In navolging van het internationale recht dringen Mexico en Uruguay er bij alle partijen op aan een vreedzame en democratische oplossing te vinden voor het complexe scenario waarmee Venezuela wordt geconfronteerd. Om dit te bereiken stellen beide landen een nieuw onderhandelingsproces voor, inclusief en geloofwaardig, met volledige eerbiediging van de rechtsstaat en de mensenrechten. “De regeringen van Uruguay en Mexico, in overeenstemming met verklaringen van de Verenigde Naties en de Europese Unie, alsmede de regeringen van Spanje en Portugal, betuigen hun volledige steun, inzet en bereidheid om gezamenlijk te werken ten gunste van stabiliteit, welzijn en vrede. van het Venezolaanse volk ".

Rol van het leger

Hoe het verder in het land gaat zal vooral afhangen van de manier waarop het Venezolaanse leger gaat reageren. Voor nu lijken de generaals het huidige regime te ondersteunen. Door Maduro zijn ze in de watten gelegd en op allerlei topposities benoemd. De vraag is of de lagere gelederen loyaal blijven aan Maduro of dat ze mee zullen gaan met de groeiende onrust in het land en het koor van krachtige stemmen uit het buitenland.

Volgens schattingen van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens (IACHR) zijn er al zestien doden gevallen bij botsingen tussen demonstranten en veiligheidstroepen op 23 januari.

Bron : The Guardian, Nodal, Mercopress, BBC
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug