Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Venezuela wil borstvoeding verplichten

Datum : 16/06/2013
Land : Venezuela

Venezuela wil borstvoeding verplichten

In Venezuela ligt een wetsvoorstel klaar dat moeders verplicht hun baby’s tot hun tweede jaar borstvoeding te geven. Het plan is afkomstig van Odalys Monzón, voorzitster van de Gezinscommissie in de Nationale Vergadering en afgevaardigde van de regeringspartij PSUV. Het voorstel maakt deel uit van een hervorming die de voedselafhankelijkheid van het buitenland moet verkleinen.

Odalys Monzón zegt zich niet te willen bemoeien met de band tussen moeder en kind. Het gaat haar om “ons recht op zelfbeschikking op het terrein van voedsel. Transnationale ondernemingen bedreigen dit recht.” Vandaar dat Monzón in de wetshervorming borstvoeding wil verplichten en de reclame en verkoop van melkpoederproducten en aanverwante artikelen als zuigflesjes wil verbieden. Ook stelt ze voor dat werkgevers moeten zorgen voor geschikte ruimtes waar werkende moeders borstvoeding kunnen geven. Daarnaast heeft ze strafmaatregelen aangekondigd tegen bedrijven, artsen en ziekenhuizen die de te verbieden melkpoederproducten toch aanbieden of voorschrijven.

De reacties in Venezuela lopen uiteen. De oppositie noemt het voorstel “dwingend en respectloos in privé-kwesties.” Sommige burgerorganisaties noemen de maatregel een “stap terug in de tijd”. Andere benadrukken de goede bedoelingen: “Het plan maakt de mensen bewust van het belang dat borstvoeding heeft voor de gezondheid op de langere termijn.” Commentatoren noemen de maatregel “niet overtuigend” in een voedselmarkt die sinds jaren kampt met “schaarste, rantsoenering en leunt op massale importen.” Aankomende dinsdag gaat de Venezolaanse ‘Tweede Kamer’ over het voorstel stemmen. 

Bron : El País
Bookmark and Share


Terug