Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

VN: 'Chileense aanpak Mapuche faalt'

Datum : 31/07/2013
Land : Chili

VN: 'Chileense aanpak Mapuche faalt'

De VN heeft scherp uitgehaald naar de Chileense regering vanwege haar optreden in conflicten met de inheemse Mapuche gemeenschap. Ben Emmerson, VN-rapporteur belast met Mensenrechten en Contraterrorisme, zegt dat “het buitenproportionele geweld van de autoriteiten” en “een oneerlijke rechtsgang” ieder moment kunnen resulteren in ernstige gewelddadigheden tussen de inheemse gemeenschap en de autoriteiten. Emmerson deed zijn uitspraken na een veertiendaags werkbezoek aan het land.

Emmerson adviseert de Chileense regering om snel een nieuwe aanpak te bedenken voor landconflicten waarbij Mapuche zijn betrokken. Ook stelt hij voor dat rechters de vonnissen die zijn uitgesproken op basis van een antiterrorisme wet herzien. Deze wet maakt veroordelingen mogelijk op basis van anonieme getuigenverklaringen. Tenslotte pleit hij voor de invoering van een ‘politiewaakhond’ die klachten over excessief politie-optreden tegen de Mapuche onderzoekt. De Chileense overheid heeft nog niet gereageerd op de adviezen.

De VN-rapporteur zegt dat Chili over voldoende wetgeving beschikt om misdaden te onderzoeken en te bestraffen zonder terug te vallen op een door ex-president Pinochet (1973-1990) ingestelde antiterrorisme wet. “Deze wet is stigmatiserend, omdat ze louter is gebruikt tegen de Mapuche. De wet is bovendien willekeurig en verwarrend, en verhindert een eerlijk proces.”

Bron : BBC World
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug