Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

VN: Veel doden door vervuild water in Latijns Amerika

Datum : 02/04/2010

Toenemende verstedelijking, industrialisatie en gebrekkige sanitaire voorzieningen zijn wereldwijd de voornaamste obstakels voor de toegang tot drinkwater, aldus de Verenigde Naties (VN) in een verklaring op 24 maart, de Dag van het Water. De economie van Latijns Amerika is in hoge mate afhankelijk  van de ontginning van grondstoffen. De levering van schoon water neemt af door de klimaatverandering, het industriële gebruik en het ontoereikende politieke beleid. Het Programma van de VN voor het milieu (PNUMA) stelt in een rapport met de titel Ziek water dat ‘jaarlijks het aantal doden ten gevolge van vervuild water meer toeneemt dan het aantal doden ten gevolge van alle vormen van geweld, inclusief oorlogen’. In Latijns Amerika, dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen, hebben mijnbouw, de exploitatie van gas en olie en landbouw tot een confrontatie geleid tussen rurale en inheemse gemeenschappen en de grote multinationale bedrijven en zelfs hun eigen regeringen, in de strijd voor schoon water. Volgens de PNUMA heeft de industrie de verantwoordelijkheid dat het afvalwater een acceptabele standaard heeft en moet ze opdraaien voor de kosten van zuivering, als dat nodig is.

Met name in de Ecuadoriaanse Amazone, die rijk is aan olie, de papierfabrieken in Uruguay, de waterkrachtcentrales in Midden-Amerika en de mijnsteden in Peru neemt de strijd heftige vormen aan. Het water is met grote regelmaat geprivatiseerd – vastgelegd in concessies –, wat door mensenrechtengroepen, inheemsen, boeren en milieubeschermers wordt verworpen. Zo stelt de CAOI (overkoepelende organisatie van inheemse volkeren in de Andes) dat “wij ons verzetten tegen deze agressie gericht op Moeder Aarde, ter verdediging van de toekomst der mensheid en alle levende wezens, die door de schaarste aan water worden bedreigd.” Op haar tweede congres, dat van 11 tot 13 maart in Quito plaatsvond, eiste de CAOI van de diverse regeringen dat ze het recht van de inheemse bevolking op consultatie vooraf eerbiedigden. Zonder deze consultatie mag een regering geen industrieel project starten op het grondgebied van inheemse groepen.
(Noticias Aliadas)

Bookmark and Share


Terug