Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Voor het eerst in honderd jaar tapir kalfje geboren in Brazilië

Datum : 18/03/2020
Land : Brazilië

Voor het eerst in honderd jaar tapir kalfje geboren in Brazilië

Onderzoekers denken dat het tapir kalfje in januari geboren is en sluiten niet uit dat er binnenkort nog een tweede kalfje geboren wordt. Dat zou goed nieuws betekenen voor Brazilië ’s meest bedreigde ecosysteem: het Atlantische Woud in de deelstaat Rio de Janeiro.

Het kalfje is gezien op een camera in het Guapiaçu ecologisch reservaat, waar onderzoekers zeven jaar geleden begonnen met de voorbereidingen voor een herintroductie van de tapir. In 2017 werden vier mannetjes en drie vrouwtjes die in gevangenschap waren geboren en grootgebracht in het gebied vrijgelaten.

Net als bij herintroductieprogramma’s elders in de wereld, zoals de wolven in Yellowstone en de bevers in verschillende Europese landen, is de herintroductie van de tapir erop gericht het zwaar beschadigde ecosysteem te helpen herstellen. De tapir wordt namelijk vaak de “tuinman van het woud” genoemd, omdat hij een belangrijke rol speelt bij de verspreiding van zaden.

Het Atlantische Woud, dat ooit meer dan duizend vierkante kilometer besloeg langs de kusten van Brazilië en Argentinië, heeft zwaar te lijden van houthakkers, plantage-eigenaren en de algemene economische ontwikkeling. Nu bedekken bomen nog slechts 7 tot 15% van de oorspronkelijke oppervlakte, vaak kleine stukjes bos tussen zich almaar verder uitbreidende stedelijke gebieden.

Toch blijft het gebied belangrijk, zowel voor de koolstofvastlegging en het waterbeheer als vanwege zeldzame diersoorten, zoals capibara’s, toekans, gordeldieren en kapucijnaapjes. Tapirs leefden hier oorspronkelijk ook, maar waren al ruim honderd jaar in dit gebied uitgestorven. “De geboorte van een tapir betekent dat zich een kudde aan het vormen is”, zegt Maron Galliez, biologieprofessor aan de universiteit van Rio de Janeiro, “en dat is essentieel voor het herstel van het goed functioneren van dit ecosysteem.”

De Braziliaanse tapir is het grootste zoogdier van het land, kan 2,5 meter lang worden en tot driehonderd kilo wegen. Tapirs verspreiden niet alleen zaden, maar snoeien ook takken en verwijderen bladeren. Echte tuinmannen dus!

Bron : The Guardian
Bookmark and Share


Terug