Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Onderzoek & Wetenschap

Voorbereiding windenergie Saba en Sint Eustatius

Datum : 17/04/2013
Land : Saba

Voorbereiding windenergie Saba en Sint Eustatius

Ter voorbereiding op de mogelijke komst van windturbines op Saba en Sint Eustatius worden vanaf half april windmeetmasten geïnstalleerd. Op Sint Eustatius bij Corre Corre Bay nabij de botanische tuin en op Saba nabij Fort Bay. Sinds het afgelopen jaar is op beide eilanden nagegaan of windenergie haalbaar kan zijn in combinatie met de huidige dieselsystemen, wat de beste locaties zijn voor windturbines en hoeveel er ongeveer aan vermogen kan worden opgesteld (hoeveel turbines en van welke grootte). De conclusie was dat op beide eilanden ongeveer 1 MW aan opgesteld windvermogen mogelijk is.

Op dit moment is nog niet aan te geven hoe groot de windturbines zullen worden en hoeveel vermogen zij elk zullen hebben. Om aan te geven hoeveel windturbines er mogelijkerwijs zullen komen moet eerst meer bekend zijn over het windregime. Daartoe dienen de windmeetmasten die zestig meter hoog zijn. Hiermee wordt gedurende drie maanden op verschillende hoogten continu de windsnelheid gemeten, waarna de windsnelheden worden geanalyseerd. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van gegevens over windcondities op de vliegvelden. Op deze manier kan een uitspraak worden gedaan over het windregime over het gehele jaar.

Bron : Amigoe, Versgeperst, Rijksdienst Caribisch Nederland
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug