Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

VS annuleert programma opvang vluchtelingen Midden-Amerika

Datum : 17/08/2017
Land : Guatemala

VS annuleert programma opvang vluchtelingen Midden-Amerika

De regering-Trump heeft een einde gemaakt aan een programma – in 2014 in werking gesteld door ex-president Obama – waarbij minderjarige migranten die vluchten voor het geweld in Midden-Amerika een vluchtelingenstatus konden aanvragen in de VS.

Het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid maakte bekend dat, onder bepaalde voorwaarden, minderjarigen die kunnen aantonen dat zij op de vlucht zijn voor het geweld in hun land (Guatemala, El Salvador en Honduras) toestemming zouden kunnen krijgen om de VS binnen te komen en er tijdelijk te kunnen wonen en werken.

Het ministerie gaf te kennen dat de beslissing om het programma – bekend als Libertad Condicional – stop te zetten onderdeel uitmaakt van het decreet over migratie dat president Trump in januari uitvaardigde. Daarin worden ambtenaren opgeroepen om veel selectiever te zijn in het toelaten van migranten buiten de normale legale kanalen om.

Trump heeft geprobeerd om de toestroom van jonge Midden-Amerikaanse migranten te bedwingen door de migratiewetten van het land strenger toe te passen, en de zoektocht en aanhouding van de ouders die zich in de VS bevinden te verhevigen.

“(Het programma) Libertad Condicional zal per geval worden afgehandeld en alleen wanneer de aanvrager een urgente humanitaire reden kan aantonen, of een belangrijke bijdrage aan het algemeen belang”, aldus de verklaring van het ministerie.

Onder het presidentschap van Obama werd het programma in werking gesteld om het hoofd te bieden aan de onophoudelijke stroom van minderjarige vluchtelingen uit El Salvador, Honduras en Guatemala, die de zuidgrens van de VS bereikten zonder begeleiding van volwassenen.

Hoewel de regering-Obama ook probeerde om de ouders ervan te weerhouden hun kinderen op zo’n gevaarlijke reis sturen, maakte het programma duidelijk dat ondanks alle inspanningen de minderjarige vluchtelingen bleven aankomen aan de grens met de VS.        

Bron : El Nuevo Diario
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug