Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Waarom Nicaragua het Klimaatakkoord van Parijs afwijst

Datum : 08/06/2017
Land : Nicaragua

Waarom Nicaragua het Klimaatakkoord van Parijs afwijst

De reden dat Nicaragua het Klimaatakkoord weigert te tekenen is niet omdat het land meer fossiele brandstoffen wil, maar omdat het akkoord niet ver genoeg gaat. Nicaragua haalt al meer dan de helft van zijn energie uit hernieuwbare bronnen en er zijn plannen dat in 2020 voor 90 procent te doen.

In een rapport van de Wereldbank uit 2013 werd het land een “een hernieuwbaar energieparadijs” genoemd met utgebreide mogelijkheden voor geothermische, wind-, zonne- en getijdenenergie. 

Bij de onderhandelingen over het klimaatverdrag in Parijs zei Nicaragua dat er een enorm verschil was tussen wat volgend het verdrag nodig was om het klimaat te beschermen en wat de ondertekenaars voorstelden eraan te doen.

Het doel van het akkoord is om temperatuurverhoging van de aarde te beperken tot maximum 2 graden in 2100 en kiever tot niet meer dan 1,5 graden. Maar Paul Oquist, de onderhandelaar van Nicaragua, zei dat hij twijfels had aan de toezeggingen van individuele landen. “Deze vrijwillige toezeggingen werken niet”, aldus Oquist.

In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump beweert – dat het verdrag nadelig is voor de VS en tegemoet komt aan andere landen – beweert Oquist dat landen in ontwikkeling even verantwoordelijk worden gehouden voor klimaatverandering als ontwikkelde landen; en dat is niet eerlijk.

Historisch gezien zijn de VS, Europa en sinds kortere tijd ook China goed voor bijna de helt van de uitstoot van kooldioxide wereldwijd. De uitstoot in de VS bedraagt jaarlijks 5,2 miljoen kiloton. Nicaragua stoot niet meer uit dan ongeveer 4,569 kiloton. 

Bron : BBC World News
Bookmark and Share


Terug