Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Wanhopige vluchtelingen steken grensrivier over

Datum : 22/10/2018
Land : Mexico

Wanhopige vluchtelingen steken grensrivier over

Een groeiend aantal vluchtelingen uit Midden-Amerika heeft de opmars naar de Amerikaanse grens in Zuid-Mexico hervat, ondanks de Mexicaanse pogingen om hen te stoppen aan de grens met Guatemala.

De "karavaan" zwol van de ene op de andere dag tot 5000 personen. Zondag vertrokken ze bij het eerste licht in de richting van de Mexicaanse stad Tapachula, in een rij van bijna twee kilometer.

Ongeveer 2000 mensen verzamelden zich zaterdagavond aan de Mexicaanse kant. De nieuwkomers lijken te bestaan uit mensen die op de brug over de Suchiaterivier of in de Guatemalteekse stad Tecun Uman hadden gewacht. Die hadden besloten om 's nachts over te steken. Bij het aanbreken van de dag waren er nog steeds naar schatting 1500 mensen aan de Guatemalteekse kant in de hoop legaal Mexico binnen te komen.

Zaterdag werden veel van degenen die wachtten om de grens officieel over te steken  ongeduldig en ze omzeilden de grenspoort door de rivier over te steken op vlotten, door te zwemmen of door te waden onder het oog van honderden Mexicaanse politieagenten bij de blokkade op de brug. Sommigen betaalden de lokale bevolking het equivalent van $ 1,25 om hen over het modderige water te brengen. Ze werden niet vastgehouden toen ze de Mexicaanse kant bereikten.

Toen de karavaan op zondag door Mexicaanse dorpen aan de rand van de grensstad Ciudad Hidalgo trok, werden ze door Mexicanen onthaald op applaus, gejuich en donaties van voedsel en kleding. Het valt op dat aanwezigheid van niet-gouvernementele of welzijnsorganisaties minem is. Grupo Beta, het door het Nationale Instituut van Migratie (INM) gecreëerde orgaan om hulp en bijstand te verlenen aan migranten, heeft slechts een paar eenheden ingezet, die niet stroken met de ongekende dimensie van deze mobilisatie.

De vluchtelingen, die zeiden dat ze het opgeven om legaal Mexico in te komen omdat het asielaanvraagproces te traag was, verzamelden zich in een park in Ciudad Hidalgo. Ze stemden door handopsteking om massaal verder te trekken naar het noorden. Vervolgens  marcheerden ze naar de brug over de Suchiate en drongen er bij de nog steeds aanwezige mensen op aan zich bij hen te voegen.

De beslissing om als karavaan weer verder te gaan, sloot een dag af waarop de Mexicaanse autoriteiten opnieuw massale toegang tot migranten op de brug weigerden. In plaats daarvan accepteerden ze kleine groepen voor asielverwerking aan sommigen verstrekten ze bezoekersvergunningen van 45 dagen.

Naast degenen die de rivier overstaken, verwerkten immigratieagenten migranten in kleine groepen en namen ze vervolgens met de bus mee naar een plein met metalen dak in Tapachula, waar het Rode Kruis kleine blauwe tenten op de betonnen vloer installeerde.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Mexico zei dat het 640 vluchtelingenverzoeken van Hondurezen bij de grensovergang had ontvangen. Het gaf foto’s vrij van migranten die uit een bus uitstapten bij een opvangplaats en voedsel en medische aandacht kregen.

Mensen in de karavaan noemden wijdverspreide armoede en bendegeweld als hun redenen om te vluchten. Honduras is een van 's werelds dodelijkste naties volgens de moordcijfers.

De karavaan ontlokte vroeg in de week een reeks boze tweets en waarschuwingen van president Donald Trump, maar Mexico's aanvankelijke omgang met de migranten aan de zuidgrens leek hem tevreden te hebben gesteld.

"Dus nu dank ik Mexico," zei Trump vrijdag tijdens een evenement in Scottsdale, Arizona. "Ik hoop dat ze zo doorgaan. Als dat niet lukt, roepen we het leger op en niet de Nationale Garde. Ze komen niet naar dit land.”

Bron : The Guardian, La Jornada
Bookmark and Share


Terug