Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Werkboek voor tienermoeders vandaag gepresenteerd

Datum : 01/05/2012
Land : Suriname

Werkboek voor tienermoeders vandaag gepresenteerd

Vandaag is er een een hand- en werkboek gepresenteerd dat tienermoeders moet helpen bij de vraagstukken waarmee ze als ouder te maken krijgen. De toename van het aantal tienermoeders in Suriname heeft ertoe geleid dat er meer aandacht is voor dit thema. In de boeken staan richtlijnen die tienermoeders moeten helpen om de opvoeding te combineren met een opleiding en financiële zaken en richt zich ook op de hulp die beschikbaar is.
Volgens de waarnemend onderdirectrice van Jeugdcentra, Rita Harlequin-Graauw, is het belangrijk dat er aandacht is voor deze groep. “Er zijn veel maatschappelijke consequenties, die voortvloeien uit dit probleem. De armoedesituatie kan direct hieraan gekoppeld worden”, zegt Harlequin. Ook gaf Harlequin aan steeds weer met dezelfde problemen geconfronteerd te worden in de gespreken en begeleiding van tienermoeders. Een voorbeeld hiervan is dat zwangere meisjes te weinig informatie krijgen.

Het bevolkingfonds van de Verenigde Naties (UNFPA), heeft meegeholpen aan de totstandkoming van de boeken. Daarnaast houd het UNFPA zich ook bezig met het aanmoedigen van family planing.

Bron : De West
Bookmark and Share


Terug