Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Economie & Ondernemen

Zes Brazilianen even rijk als de armste helft van de bevolking

Datum : 26/09/2017
Land : Brazilië

Zes Brazilianen even rijk als de armste helft van de bevolking

Volgens een studie van Oxfam International, gepubliceerd op 25 september, bezitten slechts zes zeer welgestelde Brazilianen evenveel als de armste helft van de bevolking van het land. Hun rijkdom staat dus gelijk aan ruim 100 miljoen van de 207,7 miljoen inwoners die Brazilië telt. De rijkste man is Jorge Paulo Lemann van AB Inbev, de grootste brouwerijketen ter wereld, met een geschat vermogen van 29 miljard Amerikaanse dollars. Om een beeld te schetsen van de omvang van hun rijkdom, zouden de zes miljardairs samen omgerekend een miljoen reais aan bezittingen (270.000 euro) per dag kunnen verkopen, waarna het einde van hun bezittingen pas na 36 jaar in zicht zou zijn.

Daarnaast toont het onderzoek een aantal verbazingwekkende feiten. Zo ontvangt de rijkste vijf procent van de bevolking hetzelfde inkomen als 95 procent van de rest van de bevolking.

Een persoon met een minimuminkomen verdient pas na negentien jaar werken hetzelfde als wat een persoon uit de rijkste 0,1 procent van de bevolking in een maand verdient. De positie van vrouwen en de zwarte bevolking is nog het meest zorgelijk. Op grond van de huidige tendensen, waarbij zichtbaar is dat de verschillen zeer langzaam kleiner worden, zal volgens schattingen pas in respectievelijk 2047 en 2089 het inkomen gelijk zal zijn in vergelijking met mannen en de blanke bevolking.

Onder het leiderschap van de Arbeiderspartij nam extreme armoede en ongelijkheid geleidelijk af. Dit komt onder andere door succesvolle sociale programma’s als Bolsa Familia, die voor inclusie van de meest arme mensen in de maatschappij hebben gezorgd. Ook profiteerde het land van lage inflatie en hoge grondstofprijzen. Maar ondanks deze factoren en het succes van de programma’s, blijft er grote ongelijkheid bestaan. Katia Maia, directrice van Oxfam Brazilië en coördinator van het onderzoek, geeft aan dat de topinkomens amper worden herverdeeld. Hierdoor stuit de bestrijding van ongelijkheid op zijn grenzen. In het tweejaarlijkse Human Development Report van de Verenigde Naties, gepubliceerd op 21 maart 2017, zakte Brazilië maar liefst 19 plaatsen op de ranking van sociale ongelijkheid.

Maia stelt een aantal veranderingen voor: “Frankrijk en Spanje heffen meer belasting dan Brazilië. Maar onze belastingen worden vooral betaald door de armen en de middenklasse. We hebben eerlijke belastingen nodig. We moeten onze inkomensbelasting heroverwegen, stoppen met de fiscale paradijzen en dividendbelasting gaan heffen.” Wetsveranderingen eerder dit jaar creëerden een plafond op overheidsuitgaven. Deze tastten budgetten aan van onderwijs, gezondheidszorg en sociale programma’s die door de vorige regering juist met groot succes zijn opgezet. Volgens Maia moeten deze wetsveranderingen weer teruggedraaid worden, wil de regering echt vooruitgang boeken op het gebied van ongelijkheid.

Tussen 2004 en 2014 werden er meer dan 28,6 miljoen Brazilianen uit de armoede getrokken. Maar de groeiende ongelijkheid dreigt de vooruitgang op het gebied van armoedebestrijding te stoppen. Een huidige schatting van de Wereldbank geeft aan dat 3,6 miljoen mensen in de armoede zullen terugvallen. Rond de 16 miljoen personen leven al onder de armoedegrens in Brazilië.

Bron : El País, Oxfam International, Wereldbank
Bookmark and Share


Terug