Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

La Chispa 360 - Democratie en Veiligheid


La Chispa 360 - Democratie en Veiligheid

Links en democratie
Jarenlang hadden links en democratie in Latijns Amerika een moeizame relatie. Nu de meeste landen langer dan ooit tevoren democratisch zijn, is dat veranderd. Hoe linkse regeringen omgaan met democratie heeft vooral te maken met de sociaaleconomische en politieke omstandigheden waarin ze de verkiezingen wonnen.

Bedrijven klagen Latijns Amerika aan
Vanaf midden jaren negentig hebben Latijns-Amerikaanse regeringen honderden bilaterale investeringsverdragen afgesloten met voornamelijk westerse landen, in de veronderstelling meer buitenlandse investeringen aan te trekken. Tegelijkertijd kunnen bedrijven overheden aanklagen wanneer hun winsten door nieuwe regelgeving in gevaar dreigen te komen. Daarmee tasten ze de soevereiniteit van staten aan.

Journalistiek in tijden van oorlog
Colombiaanse journalisten oefenen een beroep uit met een hoog bedrijfsrisico. Colombia is een land in oorlog, met paramilitairen en guerrilla, waar corruptie welig tiert. Het is ook een land waar de staat niet altijd het wettige gezag naar behoren uitoefent. Drie verhalen.

Stemmen van de Latijns-Amerikaanse jeugd
Het merendeel van de Latijns-Amerikaanse jongeren is opgegroeid met het idee dat depolitiek een ondoordringbare vesting is, waar slechts de elite toegang tot heeft. Jongerenparticipatie staat nog in de kinderschoenen. Het NIMD ondersteunt organisaties in Ecuador, Bolivia en Guatemala, die jongeren een stem willen geven

Van banenrepubliek naar narcostaat
Ook in Midden-Amerika krijgt democratie steeds vastere voet aan de grond. Maar hoe
weerstaat ze de bedreigingen van zwakke instituties en de georganiseerde misdaad? ICCO & Kerk in Actie zet samen met lokale organisaties vooral in op preventie, meer werk en kansen voor de jeugd, beter onderwijs en een goed functionerend rechtssysteem.

Autoritaire enclaves
Ook in een democratisch land kun je onder een autoritair juk leven. In sommige regio’s van een land maken lokale elites nog steeds de dienst uit. Juist democratische kenmerken, zoals decentralisatie en vrije verkiezingen, lijken het voortbestaan van deze enclaves te versterken, zegt Imke Harbers, verbonden aan het CEDLA.

De nieuwe democratie in Bolivia
President Evo Morales startte in 2006 met het opbouwen van een meer participatieve democratie met erkenning van rechten van de inheemse bevolking. In dat gecompliceerde proces treedt de regering bij conflicten met haar achterban tegenwoordig steeds vaker autoritair op. De democratie in Bolivia is omstreden, maar niet in gevaar.

Rechtsonzekerheid in Ecuador
Het gebruik van inheems gewoonterecht is in Ecuador grondwettelijk erkend, maar het is onduidelijk tot hoever die erkenning reikt. Hierdoor kan dit botsen met nationaal recht. De nasleep van een moordzaak in de inheemse gemeenschap La Cocha is daar een voorbeeld van. Dit lokale dispuut is inzet geworden van een politiek en juridisch conflict.

INTERVIEWS
* Pepijn Gerrits, programmadirecteur van het NIMD: ‘Politieke cultuurverandering kost minstens een generatie’
* Mariecke van der Glas, regiomanager ICCO, Managua: ‘Met een doel als het onze, kun je niet weglopen’
* Michiel Baud, directeur van het CEDLA: ‘Je kunt alleen samen democratisch worden’
* Rosalba Icaza, verbonden aan het ISS: ‘Belang van lokale initiatieven wordt onderschat’

EN OOK
* Vijf jaar Burgerrevolutie in Ecuador
* Jong zijn is geen misdaad
   Kunst in actie in Midden-Amerika
* Oud-studenten over de masters aan het CEDLA
* Democratie op de tekentafel
  Ortega consolideert macht in Nicaragua
* Boliviaanse exodus
  Invloed van migratie op lokale democratie

LA in beeld - LA in cijfers – LA kort – Column Edwin Koopman - Strip Guatemala - Strip Peru - LAFF 8e editie - Verder lezen: literatuur over LA - Uitgelezen: Dirk Kruijt: Drugs, Democracy and Security

Wilt u dit nummer nabestellen? Stuur dan een e-mail naar administratie@lachispa.eu o.v.v. 'themanummer Democratie & Veiligheid'.


Terug