Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

CEDLA

Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika


CEDLA

Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA)

The inter-university Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA) was founded in 1964 at the University of Amsterdam. In 1971 CEDLA became an inter-university institute focused solely on Latin America and the Caribbean with its activities carried out on a national scope. 

 

CASA: CEDLA ALUMNI SOCIETY AMSTERDAM

CEDLA  has created a new alumni society: CASA. It has opened its doors to facilitate the networking of its alumni and provide a platform through CASA activities to share our knowledge with each other, the CEDLA staff, current CMP-students and scholars in the field. 

We get together informally twice a year, and host activities at CEDLA regularly.

Visit CEDLA's website for more information.

 

 

 

 

 

Het CEDLA is geland op het Roeterseiland!

Het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-America (CEDLA) opende vorige week in stijl op haar nieuwe locatie het academisch jaar. Met een rondtrekkende tango-show en live tangomuziek maakte het CEDLA haar aanwezigheid bekend onder de lunchende studenten van het Roeterseiland.

Tot voor kort was het CEDLA gevestigd in een monumentaal pand aan de Keizersgracht, maar het instituut verhuisde deze zomer naar de hoek van de Roetersstraat en de Sarphatistraat. Deze locatie biedt vele nieuwe kansen. “Door onze verhuizing naar het Roeterseiland hopen we op een grotere toestroom van studenten van de UvA, zeker ook studenten van de economie- en geografiefaculteit” zegt Dr. Pitou van Dijck, coördinator van het masterprogramma en docent economie van het CEDLA. 

 

Bezoek voor meer informatie over het de vakken, het masterprogramma, de lezingen en de bibliotheek de website van het CEDLA, www.cedla.uva.nl.  

 

Research
 

CEDLA research focuses on the processes of change in Latin America. Research is coordinated from within one overall programme, entitled Natural and Cultural Resource Use in Contemporary Latin America. There are several specific research project carried out by CEDLA, as listed below:.

  • ENGOV: ENGOV is a collaborative research project funded by the European Commission. The project focuses on the obstacles and possibilities for sustainable production systems that can generate both economic development and a more equitable knowledge input and distribution of benefits across ethnic, socioeconomic and gender lines in order to decrease poverty, exclusion, and environmental degradation in Latin America.
  • Project Strategische analyse en participatief actieplan voor Z.O. Suriname: Aan het CEDLA vindt een driejarig onderzoeksproject plaats naar de gevolgen van wegenaanleg, rivieromlegging voor de productie van hydro-energie, en van wijdverbreide goudwinning, voor de bewoners en het bos in het binnenland van Suriname. Pitou van Dijck voert dit driejarige onderzoek uit met medewerking van Marinella Wallis. Naast het CEDLA zijn ook onderzoekers in Suriname en Nederlandse Suriname specialisten betrokken bij het project. In het komende jaar zal intensief worden samengewerkt met Celos, een onderzoeksinstituut verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.Het project wordt gesponsord door Cordaid, Icco en Hivos
  • Suriname Special van La Chispa, magazine over Latijns Amerika en de Cariben: In december 2009 heeft het CEDLA in samenwerking met La Chispa een Suriname Special uitgebracht. Dit nummer telt 68 pagina’s en bevat onder meer interviews met onderzoekers die in het project participeren, reportages over kleinschalige gouddelving bij Nieuw Koffiekamp, over het Wayanadorp Apetina aan de Tapanahonirivier, die wellicht zal worden omgeleid, en over ngo’s in de dorpen aan de Boven Surinamerivier, waar het leven door het aanleggen van een weg wellicht sterk zal veranderen. Lees hier de inleiding op het projectthema.
  • GOMIAM: Small-scale gold mining and social conflict in the Amazon: Comparing states, environments, local populations and miners in Bolivia, Brazil, Columbia, Peru, and Suriname. Read more about this project.

Publications

  • ERLACS Journal: The European Review of Latin American and Caribbean Studies / Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (ERLACS) welcomes articles that reflect substantial empirical research and/or are theoretically innovative with respect to major debates within the fields of the social sciences and history. Read more.
  • CLAS Book Series: The CEDLA Latin America Studies (CLAS) series publishes original research on Latin America in the fields of the social sciences, including history, economy and geography. The series is directed toward an academic readership, but also aims to reach a larger public of students and informed readers. Read more.
  • Los Cuadernos del CEDLA: The 'Cuadernos del CEDLA' series aims at rapidly presenting the results of ongoing research to a wide readership. 
The volumes are generally published in English, but Spanish and Portuguese contributions are welcome. Read more.

CEDLA Library

The collection consists of books, magazines and journals from various Latin American countries. Our collection can be searched through the central catalogue of the University of Amsterdam. There are also facilities for reading, studying, and making photocopies.

The whole CEDLA collection can be searched through the central catalogue of the UvA (University of Amsterdam). The Library is arranged according to land/regio. Use this catalogue to find books, (electronic) journals, databases, maps, letters and pictures in the collections of the Library of the University of Amsterdam.

Read more about the libary or use the catalogue here.

CEDLA Courses

The CEDLA provides a number of courses on several topics regarding Latin America for both bachelor and master students. Courses are accessible for students from all universities, as well as other interested persons. For a complete overview of the courses offered at CEDLA, look at its website under courses.


Terug