Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Stichting NME Mundial

Land : Bolivia

Stichting NME Mundial

Stichting NME Mundial houdt zich bezig met Natuur, Milieu en Onderwijs.

 Stichting NME Mundial is op zoek naar een nieuwe secretaris. Kijk hier voor de volledige vacature.

 

Strategische visie

Een netwerk van educatieve projecten op het gebied van natuur en milieu met hierbij veel aandacht voor de uitwisseling van kennis en ervaring tussen Nederland en Bolivia.

Missie

De missie van NME Mundial is het verbeteren van de onderwijskwaliteit op de onderwerpen natuur en milieu zowel voor kinderen als volwassenen.

Projecten:

Natuur- en milieu-educatie op Boliviaanse basisscholen
Sinds 2006 is het project Huertos Educativos Cochabamba actief in Bolivia. Een natuur- en milieu-educatieproject gericht op basisscholen, waar de kinderen leren hoe ze zelf de schooltuin kunnen onderhouden en hoe ze deze kennis vervolgens thuis toe kunnen passen. Dit project wordt door een Boliviaans projectteam uitgevoerd,aangevuld met vrijwilligers en stagiaires uit Europa.

Square foot gardening tuinen

Sinds 2010 komt het Boliviaanse projectteam ook rechtstreeks bij de mensen thuis om via het square foot gardening principe (een kleine moestuin opgedeeld in vakken van 30cmx30cm) gezinnen te leren hoe ze zelf hun eigen voedsel op een gezonde wijze kunnen verbouwen zonder gebruik te maken van chemische bemestings- en bestrijdingsmiddelen. Via de uitleg van het principe compostering leren de gezinnen zelf hun bemestingsmateriaal te produceren en zo wordt de hoeveelheid afval van het huishouden tot een minimum gereduceerd  (in Bolivia is meer dan 50% van het afval biologisch afbreekbaar en dus geschikt voor de composthoop).
De nadruk van beide projecten ligt momenteel op het realiseren van een stadstuinbouw lesprogramma met een theoretisch gedeelte (met een verscheidenheid aan experimenten) en een praktisch gedeelte, waar getuinierd wordt in relatief kleine ruimtes. Dit lesprogramma geeft zodoende de deelnemers de kans om het geleerde direct toe te passen in de praktijk, waarbij een stadsmoestuin ingericht wordt om in de eigen voedselvoorziening te kunnen voorzien.

Kernacties

•    Stadstuinbouw
•    Ecologische duurzame landbouw
•    Recycling (composteren en zelfgemaakte plantenbakken en gieters) en andere milieu thema’s
•    Voedselzekerheid
•    Duurzame ontwikkeling
•    Kennisuitwisseling en ervaringen tussen Latijns Amerika en Nederland (met name via schoolkinderen)

Vrijwilligers & Stages

Vrijwilligers voor de verschillende projecten in Bolivia en kennisuitwisseling in Nederland zijn altijd welkom. Ook is het mogelijk een stage te lopen bij NME Mundial in Bolivia, op het gebied van milieu-onderwijs-diëtiek. Wij werken samen met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, zoals Dare2Go. Wij hebben reeds stagiaires  vanuit verschillende hoge scholen en universiteiten mogen ontvangen in Bolivia.
Neemt u gewoon vrijblijvend contact met ons op!

Doelgroep

Het verbeteren van ons leefmilieu en het creëren van een gezondere toekomst is een verantwoordelijkheid voor iedereen. Kinderen zijn hierbij de primaire doelgroep in Bolivia, omdat zij de toekomst hebben en op de lange termijn echt iets kunnen veranderen. Daarnaast zijn alle overige geïnteresseerden in het geografische actiegebied, waaronder leraren, verzorgers en ouders een belangrijke doelgroep voor ons educatieve programma. Zij hebben de mogelijkheden om de komende jaren zelfstandig het programma voort te zetten en zo nog meer kinderen te bereiken.

NME Mundial in Nederland

Naast de activiteiten in Bolivia zelf ziet NME Mundial ook een belangrijke educatieve draagvlak vergrotende taak in Nederland. Door voorlichting aan geïnteresseerden willen we mensen in Nederland de Boliviaanse realiteit laten zien en daarnaast voedselzekerheid en andere belangrijke milieuthema’s wereldwijd benadrukken.
In Nederland richt NME Mundial zich op het creëren van draagvlak voor haar activiteiten, waarbij ingezet wordt op een samenwerking tussen Bolivia en Nederland vanuit een win-win gedachte, waarbij alle partijen zich kunnen verrijken en verdiepen, niet alleen in materiële zin maar zeker ook in spirituele zin.

Door contacten tussen basisscholen in Nederland en Bolivia tot stand te brengen, kunnen kinderen onderling ervaringen uitwisselen. Stichting NME Mundial informeert geïnteresseerden, veelal via vrijwilligers die in Bolivia zijn geweest, over haar werkzaamheden.

De website biedt meer informatie. Ook kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief (stuur een mail naar info@nmemundial.org met als titel abonneren nieuwsbrief).
Contactpersoon:
Arjen Crince (Voorzitter NME Mundial)
Tel: 06-40211785
E-mail: arjen.crince@nmemundial.org of via info@nmemundial.org
 


Terug