Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Stichting Vrienden van SELVA

Land : Ecuador

Stichting Vrienden van SELVA

Stichting Vrienden van SELVA in Nederland is in 2010 opgericht.

Laatste nieuws van Stichting Vrienden van SELVA

Inheemse leiders uit het Ecuadoriaanse Amazonegebied hebben onlangs de regering opgeroepen af te zien van de aanbesteding van 21 contracten voor olieboring bij de grens met Peru. De leiders eisten in de stad Puyo een permanent moratorium op het boren naar olie in de regio ‘uit respect voor onze wereldvisie, onze collectieve rechten en de rechten van de natuur.’

Lees hier het hele bericht of kijk op de site van Stichting Vrienden van SELVA.

 

Doel

Het doel van de stichting is het bewustmaken van de noodzaak tot behoud van het (Ecuadoriaanse) Amazone regenwoud. De stichting ondersteunt de Ecuadoraanse ngo Selva Vida sin Fronteras, die sinds 1994 actief is in de provincie Sucumbios.

Haar doel is bescherming van de inheemse bevolking door vergroting van hun participatie en door ondersteuning te bieden op medisch en educatief gebied. Daarnaast zet de stichting zich in voor bevordering van onderzoek naar flora en fauna, het stimuleren van internationale samenwerking en het werven van gelden.

Projecten

De stichting werkt op dit moment (mee) aan de volgende projecten:

1.    Een medisch programma gericht op het voorkomen van infecties bij kinderen door het bestrijden van wormen, parasieten en malaria.
2.    Het overleven van de zoetwater pink dolphins, die door vervuiling worden bedreigd, door bewustwordingsprocessen bij vervuilers (bespreken van het olierapport Sucumbios uit 2011) en mogelijk door een (internationaal) kweekprogramma.
3.    Het op de markt brengen van plantaardig ivoor (tagua), dat in het Amazonegebied wordt gewonnen als alternatief voor dierlijk ivoor. Het onnodig doden van vele dieren kan hierdoor achterwege gaan blijven. Het product, dat een vergelijkbare hardheid heeft als dierlijk ivoor, kan ook door de inheemse bevolking bewerkt worden.
4.    Het op de markt brengen van bamboe en het gebruik van bamboe bevorderen (oogsten, bewerken en exporteren), bestemd voor de bouw.
5.    Onderzoek naar het omzetten van plantaardig afval in groene energie (biomassa). Deze projecten zijn duurzaam en gaan uit van zelfwerkzaamheid, mogelijk op basis van microkredieten.
6.    Het opzetten van een educatief informatieprogramma tussen universiteiten in Nederland, de Verenigde Staten en Ecuador om tot een uitwisseling te komen op het gebied van cultuur en milieu.
7.    Het opzetten van een polikliniek en kraamkliniek op het snijpunt van de twee vaargebieden voor de rivierambulances.
8.    Het openen van een lagere school op een van de SELVA-reservaten.

Samenwerking

De Stichting Vrienden SELVA in Nederland werkt nauw samen met Yes, we care! (betere wereld) in Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam (afdeling commerciële economie).

De Stichting zoekt samenwerking met andere stichtingen en instituten, die dezelfde doelstellingen kennen en staat open voor giften, waarbij altijd een strakke rapportage zal bestaan over de juiste besteding van de gelden.
Wat is er bereikt in 2011

De eerste rivierambulance is na verschillende tests en de investering in medische apparatuur in september werkelijk operationeel geworden en werkt nu op traject 1. Met name worden mensen met tropische ziektes behandeld, kinderen met infecties en huidschade, daarnaast natuurlijk dagelijkse ongelukken. Er is een systeem opgebouwd, waarin alle patiënten zijn opgenomen. Zo kunnen herhaal behandeling/medicijnen worden geregistreerd en uitgevoerd. Dit is vooral belangrijk voor de halfjaarlijkse kuur tegen buikinfecties bij de kinderen.
Met Nederlands geld is een onderzoek uitgevoerd naar de vervuiling van de bronrivieren van de Amazone. Er is gekeken naar de oorzaken, de gevolgen, de mogelijkheden tot reductie en naar de wijze waarop bestaande vervuilingsbronnen kunnen worden opgeruimd en wie dat doet. Intussen is er over dit onderzoek overle tussen de coördinatie van SELVA en de overheid, de industrie en de inheemse bevolking.

In samenwerking met de Rotterdam University (HES) hebben drie groepen studenten aan verschillende projecten op het gebied van zelfwerkzaamheid voor de inheemse bevolkingen gewerkt. Twee groepen in Rotterdam en een groep in Ecuador hielden zich bezig met de bewerking en de afzet van plantaardig ivoor en de mogelijkheden van marktwerking. Voor het project plantaardig ivoor hebben de studenten in november de tweede prijs ontvangen in de categorie ‘eerlijke handel’ bij de wedstrijd Wereld van Morgen van de ASN Bank.

Inmiddels wordt er hard gewerkt om een kraam- en polikliniek tot stand te brengen en een school om inheemse kinderen basisonderwijs te geven. De kliniek moet komen op het raakpunt, waar de twee trajecten (135 km ieder) van de rivierambulances elkaar in de toekomst moeten ontmoeten. De eerste ambulance vaart al. De tweede rivierambulance is een grote noodzaak, om op het tweede traject in te zetten.

Organisatie

De Stichting Vrienden SELVA in Nederland is op 7 mei 2010 bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam ingeschreven onder nummer 2449512 en is inmiddels door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het bankrekeningnummer bij RABOBANK Rotterdam is: 1360.36.708. 

Het bestuur bestaat uit: 

Lourens de Groot (Rotterdam NL), voorzitter.
Pieter Jan Brouwer (Quito), secretaris/ penningmeester,
Mariana Almeida Lopes (President SELVA vida sin fronteras, Quito, Ecuador), lid.
Peter Dunham (Den Haag NL), lid.
Arno Ambrosius, lid.

Contact

Stichting Vrienden SELVA
Laan van Weltevreden 14,
3062 ZP Rotterdam – NL.
 
Telefoon mobiel:00.31.(0) 6.53337098.
E-mailadres: lourensdegroot@selva-eco.nl;

Mocht u meer informatie wensen dan kunt u ons op bovenstaand adres bereiken. Bezoek ook onze website: www.selvavidasinfronteras.org
 


Terug