Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Badal

Auteur : Quintijn Kat
Land : Suriname

Badal

Onlangs publiceerde Anil Ramdas zijn romandebuut Badal, genoemd naar de gelijknamige hoofdpersoon. Badal is een in Nederland wonende Surinamer van Hindoestaanse afkomst. In Zandvoort herstelt hij van een alcoholverslaving en kijkt hij terug op zijn leven, dat in duigen ligt. Zijn huwelijk is stukgelopen; zijn carrière als journalist en essayist is voorbij. Ooit was hij een van de meest spraakmakende essayisten en begaf hij zich in de hoogste intellectuele kringen. Dit alles is niet meer, ondanks verwoede pogingen van Badal om terug te keren naar het hoogste niveau.

Badal is naast een roman vooral een beschouwing van de Nederlandse maatschappij, bezien door de ogen van een zwarte immigrant. Badals terugblikken vertellen de lezer hoe hij zich eerst vooral schaamde. Voor zijn afkomst, voor de laagopgeleide mensen met wie hij conversatie moest voeren op familiefeestjes, voor het feit dat hij in de Bijlmer woonde. Badal veracht zijn achtergrond bijna. Voor de blanke intellectuele elite daarentegen, die hem opneemt en voor wie hij mag schrijven, koestert hij een enorme bewondering. Met zijn stukken die hij publiceert in gerenommeerde bladen probeert hij zijn lezers te pijnigen. De lezer moet zich ongemakkelijk voelen bij wat hij leest. Met zijn scherpe pen heeft Badal  succes. Zo gaat hij op in zijn werk, reist hij de wereld rond en verwaarloost intussen zijn vrouw en kinderen. Hij raakt aan de drank, die hem diep doet vallen, zoals de lezer dan al weet. Dan krijgt hij een ingeving. Hij gaat een essay schrijven over de blanken. Waar hij altijd schreef over zwarten en over exotische onderwerpen die de blanke elite met plezier las, schrijft hij nu over blanken, white trash, de domme, maar welvarende Nederlanders. Dit essay zal hem weer op de kaart zetten en zijn carrière uit het slop trekken.

Badal is een roman met een personage dat veel gelijkenissen toont met zijn schepper. In hoeverre Badal een verslag is van Ramdas’ eigen leven is niet duidelijk, maar dat doet er weinig toe. Ramdas weet op scherpzinnige wijze de Nederlandse maatschappij te fileren. Verschillende groepen, culturen, afkomsten, en allemaal begrijpen ze elkaar niet. De allochtoon lijkt in Nederland nooit te kunnen slagen als Nederlander, enkel als allochtoon. Het is een label dat hij altijd bij zich draagt, en waarnaar hij zich hoort te gedragen. Ramdas beschrijft dit aan de hand van voorbeelden en mooie anekdotes. Tegelijkertijd geeft hij scherpe commentaren op wat er gebeurt, vaak met gevoel voor humor. Het hoofdpersonage is een wat belerend type, die de neiging heeft om andere personages in lange monologen uit te leggen hoe de zaak in elkaar steekt. Hier is het eigenlijk Ramdas die zijn lezer uitlegt hoe het zit, wat men van het betreffende onderwerp hoort te denken. Soms irriteert dit belerende toontje, maar vaak snijden de analyses van Badal/Ramdas hout.

Badal is een interessante beschouwing van het leven als buitenstaander in Nederland, en diens strijd voor erkenning. Wederzijds onbegrip bepaalt het gedrag van de mensen in dit land. Misschien dat Badal hier enigszins verandering in kan brengen.


Terug