Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Lezing en discussie over de migrantenkaravanen in Midden-Amerika

Datum : 18/09/2019
Auteur : Frank Bron
Land : Honduras

Lezing en discussie over de migrantenkaravanen in Midden-Amerika

Op uitnodiging van het International Institute of Social Studies en Impunity Watch geeft de Hondurese journalist, politicus en activist Bartolo Fuentes (foto) op 30 september een lezing in Den Haag over de werkelijkheid achter de karavanen van migranten die van Midden-Amerika naar de Verenigde Staten trekken.

Op uitdrukkelijke uitnodiging van Fuentes is iedereen welkom. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De voertaal is Spaans hoewel er fluistertolken aanwezig zullen zijn.

Locatie: ISS, zaal 3.01, Kortenaerkade 12, 2518 AX ‘s Gravenhage
Datum: 30 september
Start programma: 15.30
Einde programma: 17.00 uur
Toegang: gratis

Meer informatie over Bartolo Fuentes: 
https://www.youtube.com/watch?v=y7rSloRjDF4&list=PLAc7HoDe-

 

 

 

Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug