Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Een Pinochet als redding voor Oekraïne?

Auteur : Jan de Kievid
Land : Chili

Een Pinochet als redding voor Oekraïne?

De Chileense dictator Pinochet is al meer dan zeven jaar dood, maar zijn geest waart nog rond. Sommige mensen zien hem zelfs als inspiratiebron voor de oplossing van extreem ingewikkelde problemen. Zo schrijft columnist Ivan Kompan in zakenblad Forbes – het blad van de lijstjes van de rijkste mensen ter wereld - dat Oekraïne een Pinochet nodig heeft om uit de diepe politieke en economische crisis te komen. Hij geeft wel toe dat het doden en martelen van duizenden burgers niet gerechtvaardigd was, maar daar wegen zijn economische successen ruimschoots tegenop.

Pinochet gaf in Chili een groep in Chicago opgeleide neoliberale economen de kans hun ideeën door te voeren. Daardoor veranderde ‘een achtergebleven land in een van de meest succesvolle economieën van Latijns Amerika’, dat 21e staat op de lijst van minst corrupte landen. Kompan ziet veel overeenkomsten tussen Chili in 1973, het jaar dat Pinochet de macht greep, en Oekraïne nu: “Een verwoeste economie, armoede, gebrek aan vertrouwen en verschillende visies op de toekomst in verschillende delen van het land.” Kortom: Pinochet heeft Chili gered en een Oekraïense Pinochet kan met een neoliberaal beleid zijn land redden.

Jammer voor Kompan dat de wereld niet zo simpel in elkaar zit. Hij weet kennelijk weinig van Chili en Oekraïne. Zo was Chili rond 1970 een van de meest ontwikkelde landen van Latijns Amerika, zeker niet een van de armste. Transparency International bestond nog niet, maar waarschijnlijk was Chili ook toen al relatief weinig corrupt. En is het niet vreemd de lage corruptie als een verdienste te zien van een dictator die zelf tientallen miljoenen dollars uit de staatskas roofde? Pinochet heeft Chili niet gered, maar jaren in diepe ellende gestort. Zijn neoliberale beleid leidde tot extreme ongelijkheid. Voor zover het werkte, was dat doordat het kon voortbouwen op grondslagen die eerder waren gelegd door een interventionistische staat. Denk aan een relatief hoog niveau van onderwijs en gezondheidszorg en het ondermijnen van de positie van de machtige conservatieve grootgrondbezitters.

In Chili in 1973 en in Oekraïne nu waren er hevige sociale en politieke conflicten, maar daarmee houdt de vergelijking op. In Chili speelden geen diepe trauma’s over de Tweede Wereldoorlog en de Sovjet-Unie, geen nationaliteitenkwesties en er waren geen bevolkingsgroepen die zich wilden afscheiden, gesteund door een bemoeizuchtig machtig buurland. Ook was geen sprake van een burgeroorlog.

Je moet wel een erg simpel mens- en wereldbeeld hebben als je denkt dat opleggen van een neoliberaal beleid een oplossing kan bieden voor de huidige sociaaleconomische, politieke, culturele, historische, etnische en geopolitieke problemen van Oekraïne. Pinochet heeft tijdens zijn leven voor veel ellende gezorgd. Het is bizar dat na zijn dood een land in diepe crisis als Oekraïne een Pinochet als redder krijgt aanbevolen.


Terug