Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Geëngageerd journalist Wim Gijsbers overleden

Medewerker van Alerta/La Chispa vanaf het eerste uur

Auteur : Jan de Kievid

Geëngageerd journalist Wim Gijsbers overleden

Wim Gijsbers, sinds jaren correspondent van La Chispa, is op 3 april in Mexico overleden. Hij was bijna 62 jaar toen hij de strijd tegen een hersentumor moest opgeven. Zo’n 35 jaar deed hij op betrokken wijze verslag van de strijd van arme bewoners van Midden-Amerika voor betere levensomstandigheden. 

Als student niet-westerse sociologie sloot Wim zich aan bij het Guatemala Komitee Nederland (GKN), dat aandacht vroeg voor de in Nederland nauwelijks bekende genocide tegen de inheemse bevolking. Als een van de meest deskundige leden van het GKN kwam hij begin jaren tachtig in de redactie van Alerta, het tijdschrift over Latijns Amerika van ruim tien Nederlandse solidariteitscomités. Wat hij in dat blad allemaal heeft geschreven, is moeilijk exact vast te stellen. Tot 1988 werd bij artikelen over Guatemala de naam van de auteur niet vermeld, maar die van het comité. Het ging immers om de belangrijke zaak, niet om de persoon van de schrijver.

Eenmaal afgestudeerd bleef Wim lid van het Guatemala Komitee en redactielied van Alerta, terwijl hij zich als professioneel journalist verder ontwikkelde bij Bijeen. Dit tijdschrift van de katholieke missie had zich ontwikkeld tot een kritisch blad over de Derde Wereld en ontwikkelingshulp, met – veel meer dan bij Alerta - voor een breed publiek toegankelijk geschreven artikelen. 

Wims leven nam een beslissende wending toen hij in 1989 naar Mexico vertrok. Met zijn Mexicaanse vrouw Virginia (Vicky) vestigde hij zich in de arme zuidelijke deelstaat Oaxaca. Hij bleef schrijven voor een paar Nederlandse bladen, ging meewerken aan Mexicaanse bladen en raakte betrokken bij verschillende (ontwikkelings)organisaties die probeerden omstandigheden van de arme – vooral inheemse – bevolking te verbeteren. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst voor Wim op 11 april in Voorburg noemden mensen Wim een overtuigde ‘wereldverbeteraar’, maar wel van het optimistische, vrolijke soort. Ook werd zijn vermogen geprezen om als ‘verbinder’ mensen bij elkaar te brengen en conflicten in organisaties op te lossen, evenals zijn vertrouwen in de kracht van mensen om samen problemen aan te pakken.

Natuurlijk had Wim in zijn journalistiek werk aandacht voor de bekende grote problemen van Mexico, zoals corruptie, drugsmaffia en (drugs)geweld. Maar hij richtte zich steeds meer op duurzame, ecologisch verantwoorde ontwikkeling en de bijdrage van de inheemse bevolking in Oaxaca daaraan, onder andere als redacteur van de bijlage over ecologie van het dagblad Las Noticias de Oaxaca. Als medewerker en adviseur van verschillende organisaties leverde hij ook een praktische bijdrage. 

Wim is altijd trouw gebleven aan zijn idealen en aan zijn vrienden. Hij is ook altijd trouw gebleven aan Alerta en aan de opvolger daarvan, La Chispa. Toen hij een kwart eeuw geleden naar Mexico vertrok, bleef hij als correspondent regelmatig artikelen leveren, tot zijn ziekte dat onmogelijk maakte. Nooit eerder was iemand zo lang (ruim dertig jaar) medewerker van dit tijdschrift.  

Het was geen toeval dat Wim aan het themanummer van La Chispa over duurzaamheid in 2011 niet minder dan vier artikelen bijdroeg. Over vier verschillende onderwerpen, maar met een gemeenschappelijke noemer. Ondanks alle grote problemen die Mexico teisteren, wordt er op verschillende gebieden - zoals duurzame koffie en duurzaam hout – vooruitgang geboekt. En dat komt vooral doordat mensen zelf initiatieven nemen, zich inzetten voor het behoud van de natuur, voor water, voor het bos, voor biologisch verantwoorde landbouw. Zoals meestal waren deze bijdragen voor een belangrijk deel in reportagevorm, waarbij Wim mensen aan het woord liet. Uit deze stukken spreekt een liefdevolle betrokkenheid bij deze mensen van een oprecht geëngageerde journalist.      
 
Wim is gecremeerd in Oaxaca, in zijn tweede vaderland, Mexico. Op de dag dat hij 62 jaar zou zijn geworden, herdachten familieleden en vrienden hem in Voorburg. Daarbij waren ook zijn vrouw Vicky en één van hun twee dochters, Johanna, aanwezig. 


Terug