Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Navelstarend Nederland maakt onzorgvuldig einde aan hulp aan Latijns Amerika

Auteur : Jan de Kievid

Navelstarend Nederland maakt onzorgvuldig einde aan hulp aan Latijns Amerika

In slechts een paar jaar is vrijwel de hele Nederlandse officiële ontwikkelingshulp uit Latijns Amerika verdwenen. Bolivia, Colombia, Guatemala en Nicaragua zijn geschrapt als partnerlanden. De ambassades in de eerste drie landen, Ecuador en Uruguay zijn of worden gesloten. Begin 2011 stelde staatssecretaris Ben Knapen in een interview met La Chispa 357 dat met “een zorgvuldige exit-strategie” de samenwerking op “op verantwoorde wijze kan worden afgebouwd.” 

Volgens een recent rapport is dat anders gelopen. Het besluit om te bezuinigen heeft dit proces “sterk beïnvloed. De terugtrekking is, met uitzondering van Colombia, niet gebaseerd op een inhoudelijke analyse over de aflopende rol van de bilaterale hulp aan die landen.” Zo duidt de wijze van vertrekken uit Bolivia “niet op een weloverwogen strategie.” Zo staat het keurig, maar glashelder in Op zoek naar nieuwe verhoudingen. Evaluatie van het Nederlandse buitenlandbeleid in Latijns-Amerika van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Ook binnen het uitgangspunt dat Latijns Amerika door economische groei, minder armoede en democratisering minder hulp nodig heeft dan nog kort geleden, blijkt zorgvuldigheid vaak ver te zoeken. Het nieuwe beleid wordt te sterk bepaald door Nederlandse economische belangen, bezuinigingen en gerichtheid op één hoopgevend land, Brazilië. Dat ondermijnt de continuïteit van opgebouwde contacten en netwerken. Er zijn nu veel ambassademedewerkers zonder voldoende regio- en talenkennis. Er worden weinig verbanden gelegd tussen economische ontwikkeling en duurzaamheid. Dat economie niet op zich staat, maar onderdeel uitmaakt van bredere politieke, culturele en mensenrechtenontwikkelingen, krijgt weinig aandacht. 

Juist waar de Nederlandse aanwezigheid wel degelijk verschil maakte, zijn de gevolgen groot. In een fragiele staat als Guatemala heeft Nederland zich meer dan andere landen ingezet voor opbouw van een rechtsstaat en bestrijding van de straffeloosheid van de misdrijven van de dictatuur. Nu moet dit in Europees verband worden aangepakt, tot schrik van Marlies Stappers van mensenrechtenorganisatie Impunity Watch: “De Nederlandse ambassade had goede contacten met de civil society in Guatemala, de Europese Unie heeft meer affiniteit met de elite. Van het opkomen voor mensenrechten komt dan niet zoveel terecht.” (Vice Versa, april 2014).  

Aan het nieuwe beleid lijkt geen doordachte visie ten grondslag te liggen. In een tijd van globalisering richt Nederland zich sterk op de nationale navel. Ad hoc bezuinigingen zonder oog voor de consequenties bepalen het beleid. Bredere perspectieven en zorgvuldig handelen zijn daaraan – niet alleen in het buitenlands beleid – ondergeschikt geraakt. 

Op donderdag 8 mei organiseren NIMD (Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie) en CEDLA een symposium over het IOB-rapport, in Den Haag,14.00-17.00 uur. Meer informatie: www.nimd.org. Van tevoren opgeven bij: PaulineBlok@nimd.org. Toegang is gratis. 


Terug